Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
Igénybe vehető szolgáltatások:
 
- Napi háromszori étkezés, amely naponta legalább egy alkalommal meleg ételt tartalmaz. A menük kialakításánál természetesen figyelemmel vagyunk az Ön egészségi állapotára, orvosi javaslatra, van mód a speciális diétás étkezésre.

- Kiszolgálás: A közös étkezéseken való részvétel lehetőség szerint kötelező. Csak az egészségi állapotuk miatt korlátozottak számára szolgáljuk fel lakrészükben az ételt.

- Energiaszolgáltatás: (víz, melegvíz, villany, gáz, fűtési hőmérséklet és a fűtés megkezdése a mindenkori előírások szerint történik).

- Lakrészek takarítása, karbantartása (szükség szerinti festés, felújítás).
 
- 24 órás szakápolói felügyelet.

- Rendszeres orvosi ellátás.

- Gyógyszerek rendelése, beszerzése.

- Fekvőbetegek kiszolgálása és ápolása (Az egészségi állapotuk miatt ágyhoz kötött betegek - természetesen kivétel ez alól a kórházi kezelés időtartama - teljes körű szakápolásban és kiszolgálásban részesülnek.

- csoportfoglalkozások, szabadidős, kulturális programok szervezése.

- Lelkészi szolgálat szervezése, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

- Mentálhigiénés segítségnyújtás.
 
 
- telefonhasználat.

- fodrász, pedikűr, manikűr, masszázs.

- bevásárlás - ha ezt egészségi állapota nem teszi lehetővé gondozottunk számára.

- postai küldemények továbbítása.

- TV üzemben tartás ( Kábel TV társasággal egyénileg megkötött szerződés alapján).
 
Gazdasági ügyintézés
 
Lakóink gazdasági ügyeinek intézésével, meghatározott időpontban a szociális ügyintéző foglalkozik.
 
Beköltözni vágyók személyes és telefonos tájékoztatása, igény szerint indokolt esetben jelentkezési lap és tájékoztató postázása.
Jelentkezések naprakész nyilvántartása és karbantartása.
Beköltözésről tájékoztatás (levélben és telefonon egyaránt).
Térítési díjak beszedése, inkasszós levonása folyószámláról.
Lakók számára fénymásolás elvégzése.
Levelezésben való segítségnyújtás, postázás.
Cselekvőképtelen lakóink postai küldeményeinek ügyintézése.
Igény szerint (megállapodás alapján) a kegyeleti szolgáltatás ügyeinek lebonyolítása.
Hivatalokkal folyamatos kapcsolattartás, ügyintézésben való segítségnyújtás.